Chiptuning

  Що таке оптимiзацiя викону?

  Без механiчного втручання до мотору. Фiрма  Agroecopower проводить переробку софтверу а то програмуванням EPROM пам'ятi (Erasable Programmable Read-Only Memory), електронного блоку пам'ятi з серiйною програмою в блоку управлiння. Перевага такого перепрограмування полягає в тому, що перепрограмований блок управлiння "усвiдомлює" своє перепрограмування не маючи вплив на комунiкацiю Scanbus. Наприклад, якщо буде контролюватися on-line витрата дизельного топлива не будуть пiд загрозою реальнi данi.

   

  Як виглядає послуга вiд Agroecopower?

  Технiки Agroecopower приїдуть до клiєнта домовитись на його вимогах та очiкуваннях. Щоб зберегти термiн єксплуатацiї як мотору, так i iнших компонентiв механiзму, дотримати стандарти щодо норм викидів відпрацьованих газів, можливо забезпечити лише встановлену потужнicть механiзму. Перед переробкою буде проведена дiагностика а через розетку  On - Board Diagnostics чи через блок управлiння через BDM розвилку архiвується вихiдний software, так i пiсля перербки блоку управлiння ми можем повернутись до колишнього стану. Новий software iндивiдуально приготований для даного механiзму так, щоб були збереженi параметри термiну єксплуатацiї та були запрограмованi знову до блоку управлiння. Пicля такої обробки знову проводиться комп'ютерна дiагностика та вимiрювання потужностi. Перед передачею на механiзм ще чекає випробовувальна їзда та виготовлення гарантiйного документу. Власник обновленого механiзму на протязi п'яти днiв має можливiсть змiнити своє рiшення, запросивши повернення грошей та установлення вихiдного софтверу.

  Бiльша потужнiсть, менша витрата … Що власне змiнился в ходу мотору? Обробкою софтверу оптимльно змiнюється характеристика параметрiв вприскування, спiввiдношення повiтря та палива, час вприскування, тиск, об'єм палива та обмежувач крутного моменту. На графiку можна побачити пiдвищення крутного моменту та потужностi. За допомогою такої обробки можливо у турбо- дизельного мотору досягнути пiдвищення потужностi вiд 5 до 30% , а крутного моменту вiд  5  до 25%. Ход крутного моменту має кращу характеристику в низькому та середньому розсягу оборотiв. Зниження витрат палива може бути вiд 5 до 18%.