Krone
В 1906 році Бернард Крон відкрив свою кузню в Німеччині в Spelle. Це був початок фірми, яка є добре відома сьогодні. Два старші сини Бернарда Генріх та Бернард часом розширили кузню на виробництво та розвиток сiльськогосподарської технiки, яку вони продавали мiсцевим фермерам.
В 1977 роцi фiрма Krone пропонує прототип пресу для цилiндричної в'зки. До планованого виробництва вносить дисковi косильнi машини, ротацiйнi обертальники,
ротацiйнi згортувачi сiна, роздiленi вози та вози, високотисковi преси для прямокутних та цилiндричних зв'язок сiна та самоїзднi машини Big M – косильний зтискувач, який косить з робочим розмахом 13,20 м тa Big X – збиральна рiзачка.

Косилка